Freeland

Xuất Nhập Khẩu Ủy Thác
Doanh nghiệp đã có người mua/người bán nhưng không có chức năng xuất nhập khẩu hoặc không có nghiệp vụ xuất nhập khẩu, gây ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh. Dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác sẽ giúp các doanh nghiệp giải quyết vấn đề này. Free Land nhận ủy thác xuất nhập khẩu tất cả các mặt hàng: máy móc, thiết bị gia dụng, thực phẩm, đồ chơi, nông sản...
  • Đàm phán, ký kết hợp đồng ngoại thương
  • Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để xuất nhập khẩu hàng hóa
  • Khai và nộp các loại thuế: thuế nhập khẩu, thuế VAT… cho hàng nhập khẩu
  • Lưu giữ bộ chứng từ xuất nhập khẩu: hợp đồng, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói.
Xuất Nhập Khẩu Ủy Thác
Xuất Nhập Khẩu Ủy Thác
Xuất Nhập Khẩu Ủy Thác
Xuất Nhập Khẩu Ủy Thác
Xuất Nhập Khẩu Ủy Thác
Xuất Nhập Khẩu Ủy Thác
Đăng ký tư vấn miễn phí
Hotline tư vấn 0915 265 332