Freeland

Khai Báo Hải Quan
Đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, khai báo hải quan là một trong những khâu vô cùng quan trọng. Trong quá trình làm thủ tục hải quan, nhiều vấn đề phát sinh có thể nằm ngoài dự kiến của doanh nghiệp, khi đó đòi hỏi phải có sự linh hoạt để giải quyết các vấn đề một cách ưu việt nhất. Với đội ngũ chuyên nghiệp giỏi về nghiệp vụ, tận tâm với công việc, am hiểu về hệ thống Luật hải quan Việt Nam và quốc tế, Freeland Việt Nam cung cấp cho các doanh nghiệp một dịch vụ khai báo hải quan có chất lượng tốt nhất từ việc tư vấn đến việc thực hiện để có thể đảm bảo thông quan một cách nhanh nhất.
  • Thủ tục thông quan đối với tất cả các loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu: hàng kinh doanh, hàng viện trợ, hàng dự án, hàng triển lãm, hàng quá cảnh, hàng tạm nhập-tái xuất, hàng tạm xuất-tái nhập và hàng phi mậu dịch.
  • Tư vấn về hải quan, tính thuế, áp mã HS, áp giá hải quan và các chính sách thuế khác có liên quan
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan của các nước khác nơi có hàng Việt Nam xuất khẩu đến
  • Xác định giá hàng hóa
  • Phân loại hàng hóa
  • Tính thuế và áp mã HS phù hợp
  • Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu
Khai Báo Hải Quan
Khai Báo Hải Quan
Khai Báo Hải Quan
Khai Báo Hải Quan
Khai Báo Hải Quan
Khai Báo Hải Quan
Đăng ký tư vấn miễn phí
Hotline tư vấn +84 915 265 332